تعداد ارزهای دیجیتال: 5,434
معاملات 24 ساعت: 402.201 میلیارد دلار
تعداد صرافی: 405
بیشترین معامله: تتر
تحت نظر
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

ماشین حساب مبدل قیمت ارزهای دیجیتال

 • IRT Iranian Toman
 • USD US Dollar
 • TRUSTtrustworksTrustworks
 • MOON STOPmoon-stopMoon Stop
 • ZIGzigcoinZigcoin
 • BTCbitcoinBitcoin
 • ETHethereumEthereum
 • BNBbinance-coinBinance Coin
 • XRPxrpXRP
 • USDTtetherTether
 • DOGEdogecoinDogecoin
 • ADAcardanoCardano
 • DOTpolkadot-newPolkadot
 • LTClitecoinLitecoin
 • BCHbitcoin-cashBitcoin Cash
 • UNIuniswapUniswap
 • LINKchainlinkChainlink
 • VETvechainVeChain
 • XLMstellarStellar
 • USDCusd-coinUSD Coin
 • THETAthetaTHETA
 • FILfilecoinFilecoin
 • TRXtronTRON
 • WBTCwrapped-bitcoinWrapped Bitcoin
 • SOLsolanaSolana
 • NEOneoNeo
 • EOSeosEOS
 • BSVbitcoin-svBitcoin SV
 • KLAYklaytnKlaytn
 • MIOTAiotaIOTA
 • XMRmoneroMonero
 • BUSDbinance-usdBinance USD
 • BTTbittorrentBitTorrent
 • CROcrypto-com-coinCrypto.com Coin
 • LUNAterra-lunaTerra
 • AAVEaaveAave
 • XTZtezosTezos
 • FTTftx-tokenFTX Token
 • ATOMcosmosCosmos
 • ETCethereum-classicEthereum Classic
 • ALGOalgorandAlgorand
 • AVAXavalancheAvalanche
 • XEMnemNEM
 • DAImulti-collateral-daiDai
 • RUNEthorchainTHORChain
 • CAKEpancakeswapPancakeSwap
 • KSMkusamaKusama
 • EGLDelrond-egldElrond
 • MKRmakerMaker
 • HThuobi-tokenHuobi Token
 • DASHdashDash
 • BTCBbitcoin-bep2Bitcoin BEP2
 • TRUSTtrustworksTrustworks
 • MOON STOPmoon-stopMoon Stop
 • ZIGzigcoinZigcoin
 • BTCbitcoinBitcoin
 • ETHethereumEthereum
 • BNBbinance-coinBinance Coin
 • XRPxrpXRP
 • USDTtetherTether
 • DOGEdogecoinDogecoin
 • ADAcardanoCardano
 • DOTpolkadot-newPolkadot
 • LTClitecoinLitecoin
 • BCHbitcoin-cashBitcoin Cash
 • UNIuniswapUniswap
 • LINKchainlinkChainlink
 • VETvechainVeChain
 • XLMstellarStellar
 • USDCusd-coinUSD Coin
 • THETAthetaTHETA
 • FILfilecoinFilecoin
 • TRXtronTRON
 • WBTCwrapped-bitcoinWrapped Bitcoin
 • SOLsolanaSolana
 • NEOneoNeo
 • EOSeosEOS
 • BSVbitcoin-svBitcoin SV
 • KLAYklaytnKlaytn
 • MIOTAiotaIOTA
 • XMRmoneroMonero
 • BUSDbinance-usdBinance USD
 • BTTbittorrentBitTorrent
 • CROcrypto-com-coinCrypto.com Coin
 • LUNAterra-lunaTerra
 • AAVEaaveAave
 • XTZtezosTezos
 • FTTftx-tokenFTX Token
 • ATOMcosmosCosmos
 • ETCethereum-classicEthereum Classic
 • ALGOalgorandAlgorand
 • AVAXavalancheAvalanche
 • XEMnemNEM
 • DAImulti-collateral-daiDai
 • RUNEthorchainTHORChain
 • CAKEpancakeswapPancakeSwap
 • KSMkusamaKusama
 • EGLDelrond-egldElrond
 • MKRmakerMaker
 • HThuobi-tokenHuobi Token
 • DASHdashDash
 • BTCBbitcoin-bep2Bitcoin BEP2

معادل : $55,203.34

به ارزش : ۱,۴۵۱,۵۷۱,۸۹۵ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۲۶,۲۹۵ تومان
ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.